.Круглий стіл “Компетентнісний підхід до викладання предметів у початковій школі у світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти”(28.10.2015 р.)

 

 

Якісний склад Ш М О

 

П І П вчителя

Клас

Дата народж.

Стаж

(років)

Освіта

Кваліф. категорія

Рік

п/атест.

Курси

(рік)

 1.  

Бондаренко С.О.

4-А

10.04.1968

28

вища

вища,ст.вч.

2010/11

2015

 1.  

Верещинська Л. В.

2-В

03.09.1976

20

вища

спеціаліст

-

-

 1.  

Драган О. О.

2-В

04.02. 1989

4

вища

ІІ

2013/14

-

 1.  

Дигас Г.Ф.

1-А

29.05.1955

41

вища

вища,ст.вч.

2011/12

2011

 1.  

Кошель О.С.

3-Б

08.09.1965

31

вища

вища,ст.вч.

2013/14

2013

 1.  

Козуненко М.Г.

1-В

18.09.1991

1

вища

спеціаліст

-

-

 1.  

Ляшенко Л.М..

1-В

25.09.1956

35

вища

вища, ст.вч.

2013/14

2015

 1.  

Пасічник Г.В.

3-В

22.01.1957

36

вища

вища,ст.вч.

2009/10

2013

 1.  

Петренко Н.В.

2-А

03.05.1967

27

вища

вища,ст.вч.

2013/14

2012

 1.  

Ракул І.В.

3-А

09.10.1970

26

вища

вища

2014/15

2014

 1.  

Скрипка Ж.І.

1-Б

09.11.1965

31

вища

вища,ст.вч.

2010/11

2015

 1.  

Урсул В.І.

2-Б

27.04.1966

30

вища

вища

2010/11

2015

 1.  

Шерер Л.М.

 інд.навч.

13.03.1947

47

вища

спеціаліст

2002/03

2005

 1.  

Щирська Р.Г.

4-Б

04.10.1969

27

вища

ІІ

2011/12

2011

 1.  

Фусарь Л.С.

2-А

14.01.1974

18

вища

ІІ

2013/14

2013

 

Проблемні теми вчителів початкових класів Новоукраїнської  ЗШ І-ІІІ ступенів №6

у 2015-2016 н.р.

             

Клас

Прізвище, ім’я, 

по батькові учителя

Тер-

мін

ро-

боти

 

Над якою проблемою працює

1.

4-А

Бондаренко С.О.

4 р.

Розвиток комунікативних умінь учнів засобами інноваційних технологій

2.

2-В

Верещинська Л.В.

2 р.

Підвищення продуктивності навчання шляхом упровадження інноваційних технологій

3.

1-А

Дигас Г.Ф.

3 р.

Комунікативно-діяльнісний підхід до проведення уроків рідної мови

4.

3-Б

Кошель О.С.

2 р.

Формування творчої особистості в умовах навчально-виховного процесу

5.

2-В

Драган О.О.

4 р.

Педагогічна робота інноваційних технологій учнів початкових класів

6.

4-В

Ляшенко Л.М.

4 р.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках читання з використанням інтерактивних методів навчання

7.

2-Б

Пасічник Г.В.

2 р.

Впровадження інтерактивних  технологій у практику роботи з учнями

8.

1-А

Петренко Н.В.

3 р.

Впровадження інтерактивних технологій на уроках математики

9.

3-А

Ракул І.В.

5 р.

Розвиток активної творчої особистості молодшого школяра шляхом використання інноваційних технологій

10.

4-Б

Скрипка Ж.І.

4 р.

Використання інноваційних технологій навчання для розвитку комунікативних умінь учнів

11.

1-Б

Урсул В.І.

4 р.

Формування ключових компетентностей учнів початкових класів шляхом впровадження розвивальних технологій

12.

інд.

Шерер Л.М.

5 р.

Індивідуалізація навчання як засіб реалізації потенційних можливостей учнів

13.

3-Б

Щирська Р.Г.

3 р.

Розвиток пізнавальної діяльності учнів засобами інтерактивних технологій

14.

1-А

Фусарь Л.С.

3 р.

Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української мови

15.

1-В

Козуненко М.Г.

1 р.

 

 

 

Формування ключових компетентностей учнів на уроках в початковій школі

 

 

                        

Тематика засідань методичного об’єднання  вчителів початкових класів

Засідання № 1

Тема.  Особливості організації  навчально-виховного процесу в   початкових класах у 2015-2016 навчальному році.

Мета.   Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2014-2015 навчальний рік та затвердити план роботи на 2015-2016 навчальний рік. Проаналізувати оновлені навчальні програми, підручники, зошити.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

    Виконавці

1

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за

2014-2015 навчальний рік.

        Звіт

    Голова МО, Скрипка Ж.І.

2

Обговорення і затвердження плану роботи методоб'єднання на поточний навчальний рік.

Обговорення

    Члени МО

3

Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів:

 а) особливості організації навчально- виховного процесу в початкових      класах загальноосвітніх навчальних закладіву 2015-2016 н.р.;

 б) впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, особливості роботи в 4 класі;

 в) аналіз програм, підручників для початкової школи на  2015-2016 н.р.

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

Обговорення

Заступник директора

Бондаренко С.О.   

 

 

 

 

Члени МО

4.

 

Проходження курсів підвищення кваліфікації як один із основних шляхів вдосконалення педагогічної майстерності. Методичні новинки слухача курсів  КОІППО.

 

 

Доповідь

 

 

   Урсул В.І.

 

 

5.

Розподіл обов'язків між членами методичного об'єднання.

Круглий стіл

Члени МО

Завдання членам МО:

 • погодити календарні плани;
 • оформити  класні  журнали;
 • опрацювати:
 1.  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах на 2015-2016 н.р.
 2. Зміст та зміни до  Державного стандарту, нових програм початкової освіти для 1-4 класів
 3. Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 н.р.

 

 1. Лист Міністерства освіти і науки України  №1/11-7407 від  08.09.2009 р. “Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень системи загальної середньої освіти учнів початкової школи”
 2. Наказ  № 641 від 16 червня 2015 року Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах

                                  

                       

                                                           Засідання № 2

       Тема: “ Розвиток соціальної компетентності школярів 

                                   Дата проведення: 28 жовтня  2015 р.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

   Виконавці

1

Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі

        Доповідь

 

2

Наступність дошкільної і початкової тапочаткової і середньої ланки. Адаптація учнів до навчання у 1 та 5 класах.

      Банк ідей

 

3

Підготовка до Міжнародного конкурсу  знавців рідної мови імені Петра Яцика та предметної олімпіади з математики.

   Обговорення

Вчителі початкових

класів

4

Обмін ідеями, напрацюваннями, думками, досвідом роботи.

   Круглий стіл

    Члени МО

                                          Завдання членам МО:

1.  Контроль за дотриманням вимог, щодо оформлення письмових робіт з  математики, української мови.

2.   Контроль за веденням щоденників та зошитів учнями.

3. Виготовлення та використання на уроках роздаткового, дидактичного матеріалу для творчого мислення учнів з метою розвитку креативності в процесі навчання.

 

 Засідання № 3

       

       Тема: “ Розвиток соціальної компетентності  молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності ”

                                                                           

                                              Дата проведення: 13 січня 2016 р.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

   Виконавці

1

Розвиток соціальної компетентності  молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності

Доповідь

 Ракул І.В.

2

Особливості навчання  учнів 4 класу у2015-2016 н.р.

 Обговорення

 Вчителі початкових

класів

3

Аналіз семестрових контрольних робіт учнів 2-4 класів з основних дисциплін

 Обговорення

 Члени МО

4

Аналіз ведення ділової документації вчителями.

 Круглий стіл

Вчителі початкових

класів 

                                          Завдання членам МО:

1. Контроль за дотриманням вимог, щодо оформленням письмових робіт з  математики.

2. У навчанні вчителям особливу увагу приділяти розвитку зв’язного мовлення в учнів.

3. Підготувати план заходів з питань наступності дошкільної, початкової та середньої освіти.

4. Ретельно відпрацьовувати зміст навчального матеріалу, проводити повторення, систематизацію та закріплення вивченого.

5. Систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань підвищення професійної майстерності

                               

                                         Засідання № 4

       

       Тема: “Державна підсумкова атестація в 4 класі ”

                                   

                                    Дата проведення: 09 березня 2016  р.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

    Виконавці

  1

Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі

      Круглий стіл

 Бондаренко С.О,

Щирська Р.Г.

2

Аналіз та обговорення відкритих уроків . Мета відвідування: “Дотримання методичних рекомендацій у навчанні учнів 2-4 класів ”.

      Обговорення

    Члени МО

3

 “Питання наступності

початкової та середньої освіти”

      Підсумки роботи

Вчителі початкових

класів

4

“Підсумки та узагальнення щодо реалізації нового Державного стандарту  освіти ”

     Обмін досвідом

 Вчителі початкових

класів

                                         Завдання членам МО:

   1.  Вчителю 4 класу ретельно опрацювати Положення про державну підсумкову    атестацію учнів у системі     загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008  № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, що затверджені наказом МОН від 23.11.2010 ).

2. Скласти графіки проведення річних контрольних робіт для перевірки   якості засвоєння програм.

3. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях.

 

 

 Засідання № 5

       

       Тема: “Аналіз результативності роботи МО за рік”

                                            Дата проведення: 11 травня 2016 р.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

    Виконавці

1

Аналіз  рівня  навчальних досягнень учнів з основних наук

              Звіт

    Голова МО

2

Виконання програм з предметів

              Звіт

Вчителі початкових

класів

3

Підсумки проведення ДПА у 4 класі

 Обмін думками

Члени МО 

4

Підсумки роботи МО за 2015-2016 н. р. та перспективне планування роботи на наступний навчальний рік

  Підсумки роботи

      Голова МО