Склад шмо

П.І.П.вчителя

Предмет,який викладає вчитель

Проблема,над якою працює вчитель

Беник Галина Володимирівна

Географія

Біологія

Розвиток ключових компетентностей у вивченні природничих наук засобами інноваційних технологій

 

Тітенко Тетяна Сергіївна

Хімія

Реалізація компетентнісного підходу на уроках хімії засобами активних форм і методів навчання

Соколовська Наталя Миколаївна

Фізика

Використання опорних конспектів при викладанні фізики

Кріцька Наталя Іванівна

Фізика

Використання інноваційних технологій з метою формування ключових компетентностей учнів

Олексієнко Катерина Миколаївна

Біологія

Основи здоров'я

Мотивація навчальної діяльності учнів як засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення біології


 

ПЛАН РОБОТИ

Шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2017-2018 навчальний рік.

з проблемного питання :

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

План роботи

методичного обєднання вчителів біології та основ здоров"я

відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

 

«Педагогічна ідея - це повітря, в якому розправляє крила

педагогічна творчість» (В. Сухомлинський)

 

Проблема: Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі "Природознавство" в сучасних умовах.

 

Мета: Реалізація особистісно-орієнтованого,діяльнісного та компетентнісного підходу, результатом яких є формування в учнів біологічної компетентності.

 

Завдання:

1.На основі європейского та світового освітнього простору суттєво оновити зміст та прийоми методичної роботи об"єднання, щоб на підставі отриманих знань учителі могли їх застосовувати в своїй практичній діяльності.

 

2.Вивчення методик навчання, осучаснених форм та методів, які будуть використовуватись на уроках та в позаурочний діяльності.

 

3.Застосовувати проблемне викладення, пошукове та дослідницьке навчання, методичні проекти вчителів.

 

4.Створити консультпункти для молодих колег, з графіком роботи щонедільно.

 

План роботи методичного об’єднання

на 2017 – 2018 навчальний рік (орієнтовний)

 

18.08.2017 рік - початок о 9.00. місце проведення: Новоукраїнська ЗШ № 6

 

Організаційне засідання:

 

1.Звіт про роботу за II семестр 2016-2017 нав.року.

2.План роботи ММО на 2017-2018 навчальний рік, його обговорення та затвердження.

3.Організаційні питання :

-узгодження списків членів ММО

-вибори голови ММО на наступний навчальний рік.

 

25.10.2017 рік - початок о 9.00 . місце проведення: Новоукраїнська ЗШ № 6

 

Тема: Впровадження сучасних інноваційних технологій в освіту в умовах глобалізації, яке пов’язане з так званими «високими технологіями».

 

Головні напрямки дискусії:

 

1.Створення предметно–орієнтованих, навчально-інформованих середовищ, які дозволяють використовувати мультімедія, системи гіпермедія, електронні підручники.

2.Створення засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, телевізійного,супутникового зв’язку для обміну інформацією.

3.Навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі.

4.Розвиток дистанційної освіти.

 

08.12.2017 рік - початок о 9.00. місце проведення: Новоукраїнська ЗШ № 8

 

Тема: Активізація пізнавальної роботи на уроках біології та основ здоров'я

 

Головні напрямки роботи засідання:

 

1.Розвиток пізнавального інтересу школярів до навчання через використання інформаційно-комп’ютерної технології та сугестотехнологій.

2.Використання ігрових технологій, що формують навички розвзання творчих завдань на основі вибору альтернативних варіантів.

3.Формування самоконтролю у учнів на уроках біології та основ здоров’я.

 

03.01.2018 рік - початок о9.00. місце проведення: Новоукраїнська ЗШ № 8

 

Тема: Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми в школі. Створення загального «поля креативності» для сприяння розвитку творчих здібностей учнів та учителів.

 

Головні напрямки обговорення теми за круглим столом:

 

1.Створення максимально сприятливих умов для розвитку таких дітей.

2.Розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, проектів.

3.Створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.

 

21.02.2018 рік - початок 8.45 . місце проведення: Новоукраїнська ЗШ № 6

 

Тема: Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня та вчителя засобами технологій творчого мислення.

 

Головні напрямки роботи семінару:

 

1.Урок вчителя біології Долгоєр Н. А.

2.Обговорення :як на уроці було досягнуто мету даної теми.

3.Виховання школярів на природознавчих та краєзнавчих традиціях (майстер-клас вчителя біології Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ступенів №8 Тірона О.М.).

 

28.03.2018 рік - початок о 9.00. місце проведення: Новоукраїнська ЗШ № 6

 

Тема: Виховання творчої особистості, здатної адаптуватись до мінливих умов сучасності в процесі вивчення курсу «основи здоров'я»

 

Головні напрямки роботи семінару-практикуму:

 

1.Презентація з теми семінару-практикуму вчителя Новоукраїнської ЗШ№6 Олексієнко К. М.

2.Обговорення проблеми адаптації школярів до мінливих умов сучасності в процесі вивчення основ здоров'я та біології.

3.Результати міських та обласних олімпіад з біології,екології та конкурсів «Колосок», «Геліантус», а також конкурсів-захистів наукових робіт з біології та основ здоров'я

 

Згідно потреб молодих вчителів будуть працювати консультпункти.

 

Проблема пунктів: «Активізація пізнавательного процесу в умовах сучасного навчання»

  • для вчителів біології - керівник Беник Г.В., час роботи - кожну п’ятницю в Новоукраїнській ЗШ № 6.

 

  • для вчителів основ здоров’я - керівник Олексієнко К.М., час роботи - кожну середу в Новоукраїнській ЗШ № 6.